Skip to main content

Derealizace

Derealizace je označení pro relativně častou, ale obtížně popsatelnou psychiatrickou poruchu, při které u daného jedince dochází ke specifickému narušení vnímání okolní reality. Typický je pocit určitého odcizení, vnímání okolí jakoby ve snu a poruchy emocí ve smyslu jejich oploštění. Více informací o příčinách a příznacích najdete v příslušném textu.