Skip to main content

Deprese

Deprese je označení pro psychiatrické onemocnění, které se projevuje poruchou nálady ve smyslu abnormálního smutku, neschopnosti prožívat štěstí, pocitem bezradnosti, pasivitou a případně i přítomností sebevražedných nálad. Pojem deprese je mezi laiky nadužívaný a je nutné zdůraznit, že zdaleka ne každé smutné a depresivní ladění splňuje definici deprese.


Kromě toho je slovo deprese užívané při popisu křivky EKG při poklesu ST úseků pod standardní rovinu křivky (ST deprese). Tyto změny jsou typické pro ischemii myokardu.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.