Skip to main content

Depotní

Termín depotní znamená „zásobní“. Používá se například k označení zásob určitých sloučenin v organizmu (depotní tuková tkáň, depotní glykogen v játrech) a léků s pomalým postupným uvolňováním (např. antibiotikum Pendepon je depotní forma Penicilinu).