Skip to main content

Depolarizace

Depolarizace je velmi důležitý děj, který je podstatou šíření nervových vzruchů v organizmu, a má význam pro funkci nervových a svalových buněk. Dochází k ní na buněčné membráně vlivem přestupu iontů a její podstatou je pokles elektrického napětí mezi zevním prostředí a vnitřkem buňky (tzv. membránový potenciál).
 

V normálním klidovém stavu je membrána polarizovaná, tj. na obou jejích pólech je opačný elektrický náboj. Při depolarizace se poměrně rychle změní propustnost membrány pro určité ionty a jejich přesuny způsobí depolarizaci. Buňka na depolarizaci reaguje určitou aktivitou, například u svalové buňky (včetně buňky u myokardu) dojde ke kontrakci.

 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.