Skip to main content

Dependentni

Dependentní znamená „závislý“ nebo „závisející“. Příkladem je pojem hormonálně dependentní, který označuje závislost některých maligních tumorů na přítomnosti určitých hormonů.