Skip to main content

Denivelace

Denivelace znamená vychýlení se od určité polohy nebo roviny. Nejčastěji se s tímto termínem setkáváme při popisu EKG křivky. Za denivelaci můžeme označit vertikální odchylku od klasické vodorovné čáry a obvykle o ní hovoříme u ST úseku následujícího za QRS komplexem.