Skip to main content

Denervace

Denervace znamená ztrátu nervového zásobení (tj. ztrátu inervace) určité tkáně nebo orgánu. Může jít o následek úrazu, nebo v určitých případech i následek záměrného chirurgického zákroku. Například v dřívějších dobách se relativně běžně provádělo chirurgické přerušení nervových vláken X. hlavového nervu inervujících žaludek, což vedlo ke snížení produkce žaludeční kyseliny.