Skip to main content

Demyelinizace

Proces demyelinizace znamená ztrátu myelinu z povrchů axonů. Myelin izoluje nervové vlákno a umožňuje správný přenos nervových signálů, jeho ztráta tedy vede k poruše funkce nervu. Typické demyelinizační onemocnění je roztroušená skleróza.