Skip to main content

Dekubitus

Dekubitus (decubitus) znamená narušení kožního krytu a hlouběji uložených měkkých tkání vlivem dlouhodobějšího působení tlakové síly. Tkáně jsou poškozeny tlakem vznikajícím mezi podložkou a hlouběji uloženými kostmi, riziko vzniku dekubitů roste při maceraci pokožky močí a stolicí. Více informací najdete v příslušném textu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.