Skip to main content

Dekubitus

Dekubitus (decubitus) znamená narušení kožního krytu a hlouběji uložených měkkých tkání vlivem dlouhodobějšího působení tlakové síly. Tkáně jsou poškozeny tlakem vznikajícím mezi podložkou a hlouběji uloženými kostmi, riziko vzniku dekubitů roste při maceraci pokožky močí a stolicí. Více informací najdete v příslušném textu.