Skip to main content

Dekortikace

Dekortikace je termín převážně neurologický, kdy jej používáme k označení vyřazení funkce mozkové kůry (cortex). K dekortikaci může dojít při poškození mozkové kůry nebo eferentních nervových drah, které vedou informace z mozkové kůry do zbytku organizmu. Při dekortikaci vzniká tzv. dekortikační rigidita, při které je celkově zvýšeno svalové napětí s flexí v loktech a zápěstích horních končetin, a naopak s extenzí dolních končetin.