Skip to main content

Dekompenzace

Dekompenzace znamená narušení určité přirozené rovnováhy v daném systému, v medicíně máme na mysli lidský organizmus, nebo některou jeho funkční část. Dekompenzace následně vede ke vzniku různých chorobných příznaků. Můžeme tak hovořit o dekompenzaci chronického srdečního selhání, jaterního selhávání apod. Poměrně často hovoříme i o psychické dekompenzaci, tj. vyvedení z duševní rovnováhy, rozčilení apod.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix