Skip to main content

Dekanylace

Dekanylace je proces, při kterém je odstraněna kanyla předtím zavedená do určité tkáně. Opakem je tzv. kanylace.