Skip to main content

Dejá vu

Dejá vu [deža ví] se používá jako označení pro iluzi již vnímaného, kdy má člověk chybný pocit, že nově prožitou situaci již dříve zažil. Stav se objevuje i u zdravých lidí, jeho častý výskyt nicméně může doprovázet některé neurologické poruchy a nemoci.