Skip to main content

Dehydrogenáza

Dehydrogenáza je takovým enzym, který je z dané sloučeniny schopen odstranit jeden nebo více atomů vodíku. Ztrátou atomu vodíku dochází ke ztrátě elektronu a cílová sloučenina se proto oxiduje. Dehydrogenázy jsou proto důležitou součástí oxidačně-redukčních (redoxních) reakcí.