Skip to main content

Dehydratace

Dehydratace patří v běžné medicíně k jednomu z nejčastějších stavů a znamená nedostatek vody v organizmu. Dehydratace je častější u dětí a seniorů, bývá běžně doprovázena odchylkami koncentrace základních iontů a může postiženého člověka ohrozit na životě. Více si o dehydrataci přečtěte v příslušném textu.