Skip to main content

Dehiscence

Termín dehiscence znamená „rozestoupení se“. V medicíně se obvykle využívá v chirurgii ve smyslu dehiscence rány a označuje otevření (rozestup okrajů) rány při jejím špatném hojení. Vyvolávající příčinou mohou být faktory způsobující narušené a pomalé hojení ran, o čemž si můžete přečíst více v příslušném textu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.