Skip to main content

Dehiscence

Termín dehiscence znamená „rozestoupení se“. V medicíně se obvykle využívá v chirurgii ve smyslu dehiscence rány a označuje otevření (rozestup okrajů) rány při jejím špatném hojení. Vyvolávající příčinou mohou být faktory způsobující narušené a pomalé hojení ran, o čemž si můžete přečíst více v příslušném textu.