Skip to main content

Dehiscence

Termín dehiscence znamená „rozestoupení se“. V medicíně se obvykle využívá v chirurgii ve smyslu dehiscence rány a označuje otevření (rozestup okrajů) rány při jejím špatném hojení. Vyvolávající příčinou mohou být faktory způsobující narušené a pomalé hojení ran, o čemž si můžete přečíst více v příslušném textu.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.