Skip to main content

Dediferenciace

Dediferenciace je proces, při kterém dochází ke ztrátě již vyvinuté specializované funkce a struktury tkáně. Dediferenciace je typická pro maligní tumory a je nepříznivým prognostickým faktorem. Opakem je pojem diferenciace.