Skip to main content

Debulking

Debulking je označení pro takový chirurgický zákrok, který je proveden ke zmenšení masy nádorové tkáně. Debulking může řešit útlak okolních tkání hmotou tumoru a případně může usnadnit další nechirurgickou léčbu.