Skip to main content

De novo

De novo je ustálené slovní spojená, které se v medicíně užívá poměrně často a znamená „od počátku“ nebo „nově“. Typickým příkladem je „de novo“ tvorba řady látek v organizmu (tj. od počátku z jednoduchých sloučenin) nebo vznik „de novo“ mutace (tj. nově vzniklá genetická mutace u daného jedince, která není přítomna ani u jednoho rodiče).