Skip to main content

Dacogen

Dacogen je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je decitabin.

Princip: Decitabin patří mezi novější cytostatika. Tlumí funkci enzymů známých jako DNA metyltransferázy a tím dochází ke změně struktury chromatinu. Důsledkem je narušení buněčného dělení, což má největší vliv na rychle se množící nádorové buňky.


Využití: Dacogen se podává pacientům s některými formami akutní myeloidní leukémie za předpokladu, že není možné použít běžněji dostupná chemoterapeutika.


Podávání: Dacogen se vyrábí v podobě prášku, který se rozpouští v rozpouštědle a výsledný roztok se podává nitrožilně jako pomalá infuze. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.


Nevýhody: Dacogen může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, horečka, častější infekce dýchacích cest a alergické reakce.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.