Skip to main content

Cytomegalovirus

Cytomegalovirus (CMV) je v populaci výrazně rozšířený virus. U jinak zdravých jedinců nezpůsobuje vážné infekce, může být nicméně nebezpečný u imunokompromitovaných pacientů. Více najdete v textu o cytomegalovirových infekcích.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix