Skip to main content

Cytomegalovirus

Cytomegalovirus (CMV) je v populaci výrazně rozšířený virus. U jinak zdravých jedinců nezpůsobuje vážné infekce, může být nicméně nebezpečný u imunokompromitovaných pacientů. Více najdete v textu o cytomegalovirových infekcích.