Skip to main content

Cytochromy

Cytochromy jsou speciální skupinou proteinů, které (podobně jako hemoglobin) obsahují ve své struktuře molekulu hemu. Cytochromy se podílí na řadě metabolických procesů včetně redoxních reakcí (reakce spojené s přenosem elektronů mezi sloučeninami). Z hlediska medicíny jsou důležité především cytochromy P450, které se podílí na metabolizmu drtivé většiny sloučenin tělu cizích včetně léků, hormonální antikoncepce a toxických sloučenin. Aktivita cytochromu P450 vůči jednotlivým sloučeninám je výrazně individuální, různí lidé proto metabolizují léky a jiné požité látky s různou rychlostí. Aktivita cytochromu P450 vůči určité sloučenině může být kromě toho pozitivně i negativně ovlivněna souběžným podáním jiné sloučeniny. Například užívání antibiotik může u řady žen ovlivnit metabolizmus (a účinnost) hormonální antikoncepce.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.