Skip to main content

Cystostomie

Cystostomie patří mezi urologické zákroky a znamená vytvoření vyústění močového měchýře na povrch těla. Cílem zákroku je umožnit odtok moči při uzávěru dolní části močového měchýře nebo močové trubice. Nejběžnější formou zákroku je epicystostomie, kdy je moč z měchýře odváděna vstupem vytvořeným nad sponou stydké kosti. Více najdete v textu o epicystostomii.