Skip to main content

Cystická fibróza

Cystická fibróza je geneticky podmíněné onemocnění, které bývá způsobeno mutací v CFTR genu. Důsledkem je narušení funkce CFTR receptoru v buněčných membránách a tím dochází k narušení transportu molekul chloru. Kromě abnormálně slaného potu mají tělesné tekutiny postiženého vysokou viskozitu, což vede ke komplikacím v podobě postižení dýchací soustavy, pohlavní soustavy u mužů a onemocnění slinivky břišní (chronická pankreatitida). Více o cystické fibróze najdete v příslušném textu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.