Skip to main content

Cyrdanax

Cyrdanax je lék používaný v onkologii při léčbě nádorových onemocnění ke snížení toxických důsledků některých chemoterapeutik. Účinnou látkou léku je sloučenina dexrazoxan.

Princip: Dexrazoxan funguje jako chelatační činidlo, tj. váže na své molekuly ionty některých kovů. Předpokládá se, že vazba dexrazoxanu na ionty železa brání tomu, aby s nimi některá chemoterapeutika (antracykliny) vytvářela toxické radikály poškozující srdeční sval. Kromě toho bylo prokázáno, že dexrazoxan vykazuje vlastní protinádorový účinek díky tomu, že v buňkách blokuje enzym topoizomeráza II.


Využití: Cyrdanax se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, kteří jsou ohroženi poškozením srdečního svalu kvůli léčbě vysokými dávkami chemoterapeutik ze skupiny antracyklinů (např. epirubicin a doxorubicin).


Podávání: Cyrdanax se vyrábí v podobě roztoku, který se podává jako rychlá nitrožilní infuze 30 minut před aplikací vlastního chemoterapeutika. Přesná dávka je vždy individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.


Nevýhody: Cyrdanax nemá výrazné vedlejší účinky a většinou nezhoršuje nežádoucí účinky současně podávaných chemoterapeutik. Je ovšem pravda, že někdy bylo po jeho podání pozorováno výraznější snížení počtu krevních destiček a bílých krvinek.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix