Skip to main content

Cylindrický

Cylindrický znamená „mající protáhlý válcovitý tvar“ a obvykle tohoto termínu využíváme v histologii k popisu epitelu (např. cylindrický epitel v trávicí trubici).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix