Skip to main content

Cyanóza

Cyanóza je modrofialové zabarvení tkání při nedostatečném okysličení krve. Rozlišujeme centrální a periferní cyanózu. Při centrální cyanóze jsou fialově zabarvené spíše sliznice, při periferní cyanóze (akrocyanóza) jsou zabarvené akrální části těla.