Skip to main content

Cutis

Cutis [kutis] je odborné označení pro kůži. Z tohoto výrazu jsou odvozeny termíny cutaneus a kutánní, což shodně znamená „kožní“.