Skip to main content

Cushingův syndrom

Cushingův syndrom je souborem příznaků, které souvisí s chronickým vystavením organizmu kortikoidům (endogenně syntetizovaným nebo exogenně podávaným). Syndrom zahrnuje obezitu, hypertenzi, osteoporózu, vznik strií, psychické změny a mnohé další. Více informací najdete v příslušném textu.