Skip to main content

Cushingoidní

Pojem cushingoidní [kušingoidní] znamená „související s Cushingovým syndromem“. V praxi ho používáme k popisu příznaků souvisejících s tímto syndromem, typicky hovoříme o cushingoidním habitu (centrální obezita s měsícovitým obličejem a tenkými končetinami).