Skip to main content

Cupula

Cupula (kupula) přeloženo do češtiny znamená kupole. V medicíně se termín využívá ve spojení cupula pleurae, neboli kupole pleury, což označuje vrchní část pohrudniční dutiny, která obsahuje vrchol plíce (apex plíce) krytý pleurou.