Skip to main content

Cupula

Cupula (kupula) přeloženo do češtiny znamená kupole. V medicíně se termín využívá ve spojení cupula pleurae, neboli kupole pleury, což označuje vrchní část pohrudniční dutiny, která obsahuje vrchol plíce (apex plíce) krytý pleurou.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix