Skip to main content

Cranium

Cranium (kranium) je odborný výraz označující lebku. Lebka je tvořena řadou kostí a můžeme ji rozdělit na mozkovnu (neurokranium) a obličejovou část (viscerokranium).