Skip to main content

CPR

CPR je všeobecně využívaná anglická zkratka pro kardiopulmonální resuscitaci (cardiopulmonary resuscitation), což je soubor úkonů prováděných s cílem obnovit základní životní funkce a zabránit smrti. Pojem CPR zahrnuje metody laické i odborné resuscitace. Více najdete v textu o kardiopulmonální resuscitaci.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix