Skip to main content

Corpus adiposum

Corpus adiposum znamená „tukové těleso“. Jedná se o nahromadění tukové tkáně, které se nachází na určitých místech organizmu. Typickým místem výskytu těchto tukových těles v organizmu jsou tváře a blízké okolí ledvin. Tukové těleso má význam energetický (zásoby energie v tukové tkáni) a ochranný (mechanická ochrana některých orgánů před poškozením).