Skip to main content

Coriho cyklus

Coriho cyklus je označení pro děj, při kterém dochází k transportu molekul glukózy z jater do svalu, kde jsou využity v anaerobní glykolýze k tvorbě energie za současného vzniku laktátu. Následně je laktát transportován do jater a přeměněn na molekuly glukózy (glukoneogeneze). Vzniklá glukóza pak může cestovat do svalové tkáně, čímž se cyklus uzavírá, nebo je v játrech přeměněna na zásobní glykogen (glykogeneze) určený k pozdějšímu využití.