Skip to main content

Cordarone

Cordarone [Kordaron] je lék patřící mezi antiarytmika, což jsou léky proti poruchám srdečního rytmu. Účinnou látkou preparátu je sloučenina amiodaron.

 

Princip

Amiodaron účinkuje na buňky srdečního svalu a blokuje na nich iontové kanály pro draselné ionty. Tím se mění elektrický potenciál srdečních buněk a to snižuje riziko poruch rytmu.

 

 

Využití

Cordarone se využívá v léčbě řady poruch krevního rytmu a v prevenci jejich návratu. Příkladem jsou arytmie spojené s rychlým srdečním rytmem jako je flutter síní, fibrilace síní, komorová tachykardie a stavy po úspěšně vyřešené fibrilaci komor. V akutních případech se podává lék nitrožilně naředěný v malém množství roztoku nebo v rychlé infúzi (dává se výhradně do roztoků glukózy), dlouhodobá a udržovací léčba se vede lékem v podobě tablet.

 

 

Podávání 

Preparát se vyrábí v podobě tablet o síle 200 miligramů. Dávkování je přísně individuální, preparát se často nasazuje v dávce až 3 tablety denně a tato dávka je postupně ponižována. Běžná dávka u dospělého je 1 tableta denně každý den v týdnu, nebo jenom 5 dnů v týdnu. Kromě toho je k dispozici lék v injekční formě k nitrožilní aplikaci.

 

 

Nevýhody

Cordarone může mít poměrně hodně nežádoucích účinků. Může způsobit přílišné zpomalení srdečního rytmu, obzvláště v kombinaci s jinými léky (beta-blokátory, digoxin). Nitrožilní podání léku člověku s abnormálními hodnotami minerálů v krvi (zejména draslíku) může způsobit závažné poruchy krevního rytmu včetně fibrilace komor a srdeční zástavy. Kromě toho dlouhodobé podávání léku může způsobit poruchy štítné žlázy (jak zvýšenou, tak sníženou funkci) a onemocnění plic probíhající pod obrazem plicní fibrózy (tzv. "amiodaronová plíce").

 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix