Skip to main content

Coombsův test

Coombsův test je vyšetření, které pomáhá prokázat přítomnost protilátek proti erytrocytům, které by mohly způsobit hemolýzu. Test podle provedení a dosaženého výsledku rozlišujeme na přímý a nepřímý, více informací najdete v příslušném textu.