Skip to main content

COMT

COMT je zkratka pro sloučeninu katechol-O-metyltransferáza. Jedná se o enzym, který se podílí na rozkladu katecholaminů (noadrenalin, adrenalin, dopamin), levodopy a dalších sloučenin. Inhibitory COMT se díky zvýšení koncentrace levodopy používají v terapii Parkinsonovy nemoci.