Skip to main content

Communis

Communis znamená v medicínské terminologii „společný“. V běžné praxi je termín vyhrazen pro popis takových anatomických struktur, které se dělí na několik částí. Typickým příkladem je tepna arteria iliaca communis, která se větví na arteria iliaca externa (zevní) a arteria iliaca interna (vnitřní).