Skip to main content

Cockettovy žíly

Cockettovy žilní spojky jsou žíly na dolní končetině lokalizované do oblasti kotníku, které propojují hluboký systém s povrchovým. Za normálních okolností jimi protéká krev jednosměrně z povrchových žil do hlubokého systému.