Skip to main content

Clavicula

Clavicula [klavikula] je odborné označení pro klíční kost. Clavicula je párová podkožně uložená kost hrudníku, která propojuje sternum s lopatkou (scapula). Klinický význam mají především zlomeniny klíční kosti.