Skip to main content

Clavicula

Clavicula [klavikula] je odborné označení pro klíční kost. Clavicula je párová podkožně uložená kost hrudníku, která propojuje hrudní kost s lopatkou.