Skip to main content

Citrátový cyklus

Citrátový cyklus (Krebsův cyklus) je jedním ze základních metabolických pochodů v buňkách našeho organizmu. Jedná se o cyklus na sebe navazujících reakcí, do nějž vstupuje (a z nějž vystupuje) řada důležitých sloučenin. Základní sloučeninou vstupující do cyklu je acetylkoenzym A a hlavními výstupními sloučeninami je NADH, FADH2, GTP a CO2. Získané molekuly NADH a FADH2 se využívají v dýchacícm řetězci pro tvorbu ATP, což je energeticky bohatá sloučenina sloužící k zajištění většiny metabolických pochodů organizmu.
 

Acetylkoenzym A vstupuje do cyklu a po spojení s oxalacetátem se přeměňuje na citrát. Citrát se celou řadou reakcí přeměňuje na oxalacetát, který se po spojení s další molekulou oxalacetátu opět spojuje na citrát (a kruh se opakuje).

 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix