Skip to main content

Circulus

Termín circulus [cirkulus] znamená „kruh“. Pojem circulus využíváme k popisu některých anatomických struktur a kromě toho v medicíně hovoříme o circulus vitiosus, což je bludný kruh. O circulus vitiosus hovoříme tehdy, když se důsledky patologického stavu kumulují a postupně stav dále zhoršují. Příkladem může být devastace zdravotního stavu u alkoholika, což vede k depresi, která vyvolá zvýšenou potřebu alkoholu, a tím další poškození zdraví.