Skip to main content

Chromozom

Chromozomy jsou struktury nacházející se v lidské buňce v jádře, jde o kondenzované útvary tvořené DNA a histony. Každý chromozom je složen ze dvou chromatid, které jsou v kontaktu v oblasti centromery. Zdravé buňky lidského těla s výjimkou zralých pohlavních buněk mají celkem 23 párů chromozomů, z toho 22 párů jsou tzv. autozomy a zbývající pár jsou pohlavní chromozomy gonozomy (chromozom X a chromozom Y). Soubor všech chromozomů v buňce označujeme jako karyotyp. Hlavní funkcí chromozomů je uchování genetické informace a její předání potomstvu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.