Skip to main content

Chromozom

Chromozomy jsou struktury nacházející se v lidské buňce v jádře, jde o kondenzované útvary tvořené DNA a histony. Každý chromozom je složen ze dvou chromatid, které jsou v kontaktu v oblasti centromery. Zdravé buňky lidského těla s výjimkou zralých pohlavních buněk mají celkem 23 párů chromozomů, z toho 22 párů jsou tzv. autozomy a zbývající pár jsou pohlavní chromozomy gonozomy (chromozom X a chromozom Y). Soubor všech chromozomů v buňce označujeme jako karyotyp. Hlavní funkcí chromozomů je uchování genetické informace a její předání potomstvu.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.