Skip to main content

Chromatida

Chromatida je jedno vlákno DNA tvořící strukturu chromozomu. Dvě identické chromatidy tvoří kompletní chromozom, jsou vzájemně spojeny v místě označovaném jako centromera. Při mitóze se chromozom rozdělí na dvě chromatidy a každá z těchto chromatid se stává základem chromozomu v každé z obou dceřiných buněk.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix