Skip to main content

Choriogonadotropin

Choriogonadotropin (hCG) se neodborně označuje jako „těhotenský hormon“, protože se jeho zvýšená koncentrace v krvi a moči ženy využívá k diagnostice těhotenství. Hormon má řadu funkcí, zjednodušeně řečeno pomáhá udržet těhotenství a zajistit podmínky pro správný vývoj zárodku. U těhotné ženy je hCG tvořen buňkami choria (zevní plodový obal). Důležitý je nicméně fakt, že hCG může být u obou pohlaví produkován i některými maligními tumory (např. chorikokarcinom). Více informací najdete v delším textu o choriogonadotropinu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.