Skip to main content

Choriogonadotropin

Choriogonadotropin (hCG) se neodborně označuje jako „těhotenský hormon“, protože se jeho zvýšená koncentrace v krvi a moči ženy využívá k diagnostice těhotenství. Hormon má řadu funkcí, zjednodušeně řečeno pomáhá udržet těhotenství a zajistit podmínky pro správný vývoj zárodku. U těhotné ženy je hCG tvořen buňkami choria (zevní plodový obal). Důležitý je nicméně fakt, že hCG může být u obou pohlaví produkován i některými maligními tumory (např. chorikokarcinom). Více informací najdete v delším textu o choriogonadotropinu.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.