Skip to main content

Chondrifikace

Chondrifikace znamená přeměnu na chrupavčitou tkáň, jednoslovně tento proces můžeme popsat jako zchrupavkovatění. Chondrifikace řady tkání probíhá během zárodečného vývoje jedince.