Skip to main content

Cholecystektomie

Cholecystektomie (CHCE) znamená operační odstranění žlučníku. Jde o jeden z nejčastěji prováděných zákroků běžné chirurgie a může být prováděn laparotomicky nebo laparoskopicky.