Skip to main content

Cholangioskopie

Cholangioskopie je endoskopická metoda vyšetření žlučových cest. Umožňuje vizualizovat vnitřek žlučového stromu a pod kontrolou zraku tak zajistit přesný odběr bioptických vzorků a terapeutické řešení řady chorobných stavů (např. fragmentaci a likvidaci choledocholitiázy).