Skip to main content

Cheyne-Stokesovo dýchání

Cheyne-Stokesovo dýchání je forma dýchání, při které se střídají epizody rychlých a hlubokých vdechů s epizodami mělkého a pomalého dýchání. Cheyne-Stokesovo dýchání je typické pro závažná postižení centrálního nervového systému a často se objevuje u umírajících jedinců. Více si přečtěte v příslušném textu.